0104Cubone

Cubone 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 25.2 cm Rộng: 17.7 cm Sâu: 25.1 cm
Số trang: 11 Độ khó: 3 Tác giả: CottonEyedJoe
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Cubone 02

Hướng dẫn: Làm từ xuống. Hãy cẩn thận với hộp sọ, việc gấp các đường rất quan trọng, đặc biệt với mảnh 12. Cánh tay có thể được định vị theo ý muốn của người làm, nhưng hãy cẩn thận để xương không chạm vào đầu. Đóng mô hình ở đuôi. Đọc kĩ hướng dẫn trong pdo.
Cao: 17.0 cm Rộng: 15.1 cm Sâu: 12.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Cubone 03

Hướng dẫn: Đầu có thể là một chút khó khăn nếu bạn không gấp các dòng chỉ định. Dán keo sọ và cơ thể một khi cả hai đều được hoàn thiện, dán xương vào cơ thể, để giữ nó ở vị trí mong muốn.
Cao: 16.0 cm Rộng: 10.5 cm Sâu: 13.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Cubone 04

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 21.0 cm Rộng: 20.6 cm Sâu: 18.9 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).