0105Marowak

Marowak 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 17.2 cm Rộng: 14.3 cm Sâu: 18.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Marowak 02

Hướng dẫn: Làm từ hộp sọ trở xuống, đóng ở đuôi. Cẩn thận với đôi tay. Không cần thiết phải dán xương, nhưng đề nghị sử dụng một số nam châm cho một vị trí hoàn hảo, sử dụng bên trong xương và bàn tay phải. Nó không thể tự đứng vững, sử dụng một số đồng xu ở đuôi để làm cho nó đứng vững.
Cao: 18.0 cm Rộng: 21.2 cm Sâu: 20.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Marowak 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 23.0 cm Rộng: 19.7 cm Sâu: 18.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Alolan Marowak 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 18.0 cm Rộng: 14.2 cm Sâu: 16.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: RavaMaster
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Alolan Marowak 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi. Đặt vật nặng vào trong chân để đứng vững hơn.
Cao: 29.0 cm Rộng: 30.5 cm Sâu: 27.3 cm
Số trang: 8 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).