0106Hitmonlee

Hitmonlee 01

Hướng dẫn: Làm tay, chân theo pdo trước rồi làm phần thân. Mô hình này không đứng được, cần phải có đế.
Cao: 17.5 cm Rộng: 10.6 cm Sâu: 14.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Pixel-Kakashi
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Hitmonlee 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy chân.
Cao: 25.0 cm Rộng: 17.5 cm Sâu: 17.0 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).