0107Hitmonchan

Hitmonchan 01

Hướng dẫn: Làm theo các con số. Cần đặt một vật nặng hoặc một đế để đứng.
Cao: 18.0 cm Rộng: 13.6 cm Sâu: 10.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Hitmonchan 02

Hướng dẫn: Làm từ trên đầu xuống giữa thân, và từ chân lên giữa thân. Sau đó, dán hai nửa lại với nhau.
Cao: 25.0 cm Rộng: 16.2 cm Sâu: 17.6 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).