0108Lickitung

Lickitung 01

Hướng dẫn: Làm theo các con số. Một khi bạn đã làm xong lưỡi, hãy đặt nó sang một bên cho đến khi phần còn lại của mô hình được hoàn thành, sau đó gắn nó vào miệng.
Cao: 16.0 cm Rộng: 16.3 cm Sâu: 19.4 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lickitung 02

Hướng dẫn: Làm từ trước về sau, đóng ở đuôi.
Cao: 15.0 cm Rộng: 17.3 cm Sâu: 27.6 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lickitung 03

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 15.0 cm Rộng: 16.0 cm Sâu: 25.5 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).