0110Weezing

Weezing 01

Hướng dẫn: Làm từ đỉnh đầu lớn xuống. Thêm đầu nhỏ ngay sau khi bạn hoàn thành lỗ trên đầu lớn. Sau khi kết nối hai đầu, đóng chúng lại bằng cách không phải phần dưới của đầu lớn.
Cao: 10.9 cm Rộng: 13.9 cm Sâu: 9.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Weezing 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu lớn xuống. Sau đó, làm đầu nhỏ. Thêm các mảnh nhỏ bổ sung sau khi đóng.
Cao: 10.9 cm Rộng: 13.9 cm Sâu: 9.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Weezing 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu lớn sang đầu nhỏ. Sau đó, làm phần nối giữa hai đầu.
Cao: 15.0 cm Rộng: 21.1 cm Sâu: 15.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Galarian Weezing 01

Hướng dẫn: Làm từ dưới lên, đóng ở chóp khói.
Cao: 40.2 cm Rộng: 24.8 cm Sâu: 21.3 cm
Số trang: 11 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).