0111Rhyhorn

Rhyhorn 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 1 Độ khó: 1 Tác giả: Chưa xác định
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Rhyhorn 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở bàn chân.
Cao: 12.0 cm Rộng: 15.0 cm Sâu: 18.3 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).