0113Chansey

Chansey 01

Hướng dẫn: Làm lòng đỏ trứng trước, có thể bỏ vào trong quả trứng trước khi dán kín nửa vỏ trứng và bụng. Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 17.5 cm Rộng: 17.9 cm Sâu: 19.5 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Chansey 02

Hướng dẫn:  Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 18.0 cm Rộng: 19.3 cm Sâu: 19.8 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).