0114Tangela

Tangela 01

Hướng dẫn: Nên dùng giáy màu xanh dương để in (hoặc dùng trang 8 để in mặt sau) các trang 5-7.
Cao: 16.0 cm Rộng: 15.0 cm Sâu: 14.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).