0115Kangaskhan

Kangaskhan 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy bàn chân.
Cao: 17.8 cm Rộng: 15.1 cm Sâu: 22.5 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini, Milton22x & Ravamaster
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Kangaskhan 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy bàn chân hoặc chóp đuôi.
Cao: 35.0 cm Rộng: 36.9 cm Sâu: 39.3 cm
Số trang: 19 Độ khó: 5 Tác giả: Danyu
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Kangaskhan 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 23.0 cm Rộng: 26.5 cm Sâu: 17.4 cm
Số trang: 11 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Mega Kangaskhan 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở bàn chân.
Cao: 23.0 cm Rộng: 23.2 cm Sâu: 33.5 cm
Số trang: 13 Độ khó: 3 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Kangaskhan 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 26.0 cm Rộng: 26.1 cm Sâu: 31.4 cm
Số trang: 13 Độ khó: 3 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).