0116Horsea

Horsea 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đỉnh đầu xuống phía đuôi. Khi bạn gắn vòng thứ ba của thân, DỪNG và rạch một đường nhỏ để chèn vây lưng. Tiếp tục cho đến khi bạn đến phần đuôi cuối cùng.
Cao: 16.0 cm Rộng: 14.5 cm Sâu: 12.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Horsea 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đoạn đuôi tiếp xúc với đế để che khuyết điểm.
Cao: 13.0 cm Rộng: 13.7 cm Sâu: 10.4 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Horsea 03

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đỉnh đầu xuống phía đuôi.
Cao: 14.0 cm Rộng: 12.0 cm Sâu: 9.9 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).