0118Goldeen

Goldeen 01

Hướng dẫn: Miệng rất RẤT KHÓ và là phần quan trọng.. Các vây là 2D và kết cấu chỉ là một mặt. Và đừng quên cắt tỉa đuôi và vây. Tự do, lượn sóng để tạo hiệu ứng mong muốn, như trong hình trên.
Cao: 15.0 cm Rộng: 22.1 cm Sâu: 22.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon & Skelekitty
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Goldeen 02

Hướng dẫn: Miệng rất RẤT KHÓ và là phần quan trọng.. Các vây là 2D và kết cấu chỉ là một mặt. Và đừng quên cắt tỉa đuôi và vây. Tự do, lượn sóng để tạo hiệu ứng mong muốn, như trong hình trên.
Cao: 10.0 cm Rộng: 19.6 cm Sâu: 23.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).