0119Seaking

Seaking 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ sừng, đóng ở chi tiết bụng trắng đầu tiên. Các vây và đuôi là 2D, nhớ cắt tỉa trước khi dán và tự do uốn tạo hình.
Cao: 16.1 cm Rộng: 20.6 cm Sâu: 23.4 cm
Số trang: 6 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Seaking 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ sừng, đóng ở vị trí dán đuôi. Các vây và đuôi là 2D, nhớ cắt tỉa trước khi dán và tự do uốn tạo hình.
Cao: 13.0 cm Rộng: 12.6 cm Sâu: 19.0 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).