0120Staryu

Staryu 01

Hướng dẫn: Làm theo các con số.
Cao: 16.0 cm Rộng: 17.4 cm Sâu: 12.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Staryu 02

Hướng dẫn: Làm từ đỉnh xuống, đóng ở cánh sao tiếp xúc với đế.
Cao: 23.0 cm Rộng: 20.4 cm Sâu: 8.2 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Staryu 03

Hướng dẫn: Làm theo các con số và hướng dẫn trong pdo.
Cao: 7.8 cm Rộng: 8.2 cm Sâu: 4.2 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Staryu 04

Hướng dẫn: Mẫu này gồm hai phần, đóng ở mặt phẳng tiếp xúc hai phần trước khi dán chúng lại.
Cao: 16.0 cm Rộng: 16.8 cm Sâu: 6.3 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).