0121Starmie

Starmie 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở chi tiết nối mỗi phần.
Cao: 17.0 cm Rộng: 18.4 cm Sâu: 7.2 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Icthus7
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Starmie 02

Hướng dẫn: Làm theo các con số.
Cao: 17.0 cm Rộng: 16.7 cm Sâu: 17.5 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Starmie 03

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở chi tiết nối mỗi phần.
Cao: 20.0 cm Rộng: 21.2 cm Sâu: 8.7 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Starmie 04

Hướng dẫn: Làm từ sau ra trước, đóng ở hồng ngọc.
Cao: 21.0 cm Rộng: 21.1 cm Sâu: 10.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).