0122Mr. Mime

Mr. Mime 01

Hướng dẫn: Làm theo các con số, cẩn thận một chút với tay và chân. Đóng ở gót chân.
Cao: 18.0 cm Rộng: 19.5cm Sâu: 11.5 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mr. Mime 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở gót chân.
Cao: 23.0 cm Rộng: 19.1 cm Sâu: 11.1 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Galarian Mr. Mime 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy bàn chân.
Cao: 25.0 cm Rộng: 24.4 cm Sâu: 11.7 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Paperttore
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).