0123Scyther

Scyther 01

Hướng dẫn: Làm theo các con số, cẩn thận với cái đầu. Đừng ngại thay đổi tư thế một chút, nhưng cũng hãy cẩn thận về cách nó đứng nếu bạn làm. Sử dụng keo siêu dính và kiên nhẫn khi gắn cánh tay và chân.
Cao: 14.4 cm Rộng: 15.4 cm Sâu: 18.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Scyther 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy bàn chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 23.2 cm Sâu: 28.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).