0125Electabuzz

Electabuzz 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy bàn chân.
Cao: 18.0 cm Rộng: 19.9 cm Sâu: 28.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Electabuzz 02

Hướng dẫn: Làm theo các số từ đầu xuống, đóng ở bàn chân. Hãy cẩn thận với các ngón tay, chúng có thể là một chút khó khăn. Trống và dùi không bắt buộc.
Cao: 23.8 cm Rộng: 16.9 cm Sâu: 25.3 cm
Số trang: 6+3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).