0127Pinsir

Pinsir 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chỉ tiết cuối cùng phần thân.
Cao: 23.0 cm Rộng: 19.5 cm Sâu: 14.0 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pinsir 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Cẩn thận khi dán chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 23.1 cm Sâu: 11.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Pinsir 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy bàn chân.
Cao: 27.0 cm Rộng: 39.0 cm Sâu: 22.7 cm
Số trang: 16 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).