0128Tauros

Tauros 01

Hướng dẫn: Làm theo các con số. Bắt đầu từ phần đầu, đóng ở mông. Gắn đuôi sau khi cơ thể chính được đóng lại.
Cao: 16.5 cm Rộng: 11.4 cm Sâu: 22.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tauros 02

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự đầu, bờm, chân trước, thân, đuôi, chân sau. Đóng ở đáy bàn chân sau.
Cao: 30.0 cm Rộng: 22.8 cm Sâu: 41.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tauros 03

Hướng dẫn: Làm từ trước về sau, đóng ở mông. Sau đó, dán đuôi vào thân.
Cao: 22.0 cm Rộng: 19.6 cm Sâu: 29.1 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).