0129Magikarp

Magikarp 01

Hướng dẫn: Làm từ miệng, đóng ở chi tiết phẳng ở giữa. Tiếp tục, làm từ vây đuôi đến phần giữa, đóng ở chi tiết phẳn ở giữa. Sau đó, dán 2 nửa cơ thể lại với nhau. Cắt tỉa và uống các chi tiết vây để đẹp hơn.
Cao: 11.4 cm Rộng: 10.0 cm Sâu: 10.9 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Magikarp 02

Hướng dẫn: Làm từ miệng về sau, dán vây và râu càng sớm càng tốt. Đóng ở vây đuôi. Có các biến thể đực/cái trong pdf để bạn lựa chọn.
Cao: 14.8 cm Rộng: 8.1 cm Sâu: 15.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Magikarp 03

Hướng dẫn: Làm từ miệng trở về sau.
Cao: 22.5 cm Rộng: 23.1 cm Sâu: 17.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).