013Weedle

Weedle 01

Hướng dẫn: Làm từ sừng xuống, cẩn thận với bàn chân. Đóng ở phần đuôi. Dán bàn chân vào cơ thể sau cùng.
Cao: 15.0 cm Rộng: 7.9 cm Sâu: 16.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Weedle 02

Hướng dẫn: Mẫu cần vật nặng để giúp đứng vững. Hoặc dùng bệ có sẵn trong mẫu.
Cao: 13.0 cm Rộng: 5.2 cm Sâu: 10.9 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Weedle 03

Hướng dẫn: Làm từ sừng xuống, cẩn thận với bàn chân. Đóng ở phần đuôi.
Cao: 18.0 cm Rộng: 7.7 cm Sâu: 24.3 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).