0130Gyarados

Gyarados 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ miệng, đầu trước và đóng ở đầu đuôi. Cắt tỉa vây và dán hoàn thiện.
Cao: 21.0 cm Rộng: 11.0 cm Sâu: 27.0 cm
Số trang: 5+1 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gyarados 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 16.6 cm Sâu: 37.9 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gyarados 03

Hướng dẫn: Bắt đầu từ miệng, đầu trước và đóng ở đầu đuôi.
Cao: 30.0 cm Rộng: 23.9 cm Sâu: 54.2 cm
Số trang: 11+2 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Gyarados 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 30.0 cm Rộng: 28.4 cm Sâu: 53.1 cm
Số trang: 15 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).