0132Ditto

Ditto 01

Hướng dẫn: Làm theo các con số.
Cao: 13.0 cm Rộng: 15.6 cm Sâu: 11.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ditto 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 11.0 cm Rộng: 14.4 cm Sâu: 10.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).