0133Eevee

Eevee 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 1 Độ khó: 1 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Eevee 02

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự lông đầu, tai, đầu, bờm, chân trước, thân, chân sau, đuôi. Xem hướng dẫn trong video.
Cao: 19.3 cm Rộng: 24.2 cm Sâu: 26.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Eevee 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu về sau, đóng ở đuôi. Hãy cẩn thận với lông bờm.
Cao: 15.0 cm Rộng: 18.9 cm Sâu: 18.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Eevee 04

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở bàn chân sau.
Cao: 30.0 cm Rộng: 35.0 cm Sâu: 34.2 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Zoltan Szarvas – totya0108
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Eevee 05

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự lông đầu, tai, đầu, bờm, chân trước, thân, chân sau, đuôi.
Cao: 30.5 cm Rộng: 31.9 cm Sâu: 35.7 cm
Số trang: 11 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Eevee 06

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở bàn chân sau.
Cao: 23.0 cm Rộng: 29.4 cm Sâu: 26.4 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: Paperttore
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Eevee 07

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở bàn chân sau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 22.8 cm Sâu: 23.2 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Paperttore
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Eevee 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở chóp đuôi.
Cao: 15.0 cm Rộng: 18.8 cm Sâu: 18.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).