0134Vaporeon

Vaporeon 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy bàn chân sau. Cắt tỉa vây trước khi dán vào thân.
Cao: 17.0 cm Rộng: 14.4 cm Sâu: 15.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Vaporeon 02

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự vây đầu, tai, đầu, bờm, chân trước, thân, đuôi, chân sau.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 2 Độ khó: 1 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Vaporeon 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 18.2 cm Rộng: 12.7 cm Sâu: 15.7 cm
Số trang: 4+1 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Vaporeon 04

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 23.0 cm Rộng: 17.9 cm Sâu: 45.9 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).