0135Jolteon

Jolteon 01

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự các con số. Khó ở bộ gai, vì vậy hãy chú ý đến thứ tự và xem hướng dẫn trong pdo.
Cao: 18.0 cm Rộng: 13.3 cm Sâu: 19.0 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Jolteon 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 2 Độ khó: 1 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Jolteon 03

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đáy bàn chân sau.
Cao: 14.4 cm Rộng: 11.0 cm Sâu: 18.1 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Jolteon 04

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đáy bàn chân sau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 16.8 cm Sâu: 28.4 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).