0136Flareon

Flareon 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 19.0 cm Rộng: 16.6 cm Sâu: 15.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Flareon 02

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự tai, đầu, lông đầu, thân, bờm, đuôi.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 2 Độ khó: 1 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Flareon 03

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ tai xuống hết bờm. Sau đó, làm phần thân trờ về sau đóng ở chóp đuôi. Dán hai phần riêng lẻ lại với nhau.
Cao: 22.0 cm Rộng: 12.0 cm Sâu: 20.1 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Flareon 04

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đáy bàn chân sau.
Cao: 30.0 cm Rộng: 28.1 cm Sâu: 19.0 cm
Số trang: 14 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).