0138Omanyte

Omanyte 01

Hướng dẫn: Làm phần đầu riêng biệt, không đóng. Sau đó, làm phần vỏ từ tâm ra, đóng phần vỏ ở vị trí tiếp giáp với phần đầu. Cuối cùng, dán hai phần đó lại với nhau.
Cao: 14.0 cm Rộng: 11.3 cm Sâu: 18.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Icthus7
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Omanyte 02

Hướng dẫn: Làm phần đầu riêng biệt, đóng ở vị trí tiếp giáp với phần vỏ. Sau đó, làm phần vỏ từ tâm ra, đóng phần vỏ ở vị trí tiếp giáp với phần đầu. Cuối cùng, dán hai phần đó lại với nhau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 18.4 cm Sâu: 24.4 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).