0139Omastar

Omastar 01

Hướng dẫn: Làm phần đầu riêng biệt, không đóng. Sau đó, làm phần vỏ từ tâm ra, đóng ở vị trí tiếp giáp với phần đầu. Cuối cùng, dán hai phần đó lại với nhau, dùng các gai và xúc tu.
Cao: 15.0 cm Rộng: 16.2 cm Sâu: 14.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Icthus7
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Omastar 02

Hướng dẫn: Làm phần đầu riêng biệt, không đóng. Sau đó, làm phần vỏ từ tâm ra, đóng ở vị trí tiếp giáp với phần đầu. Cuối cùng, dán hai phần đó lại với nhau, dùng các gai và xúc tu.
Cao: 22.0 cm Rộng: 25.0 cm Sâu: 22.4 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).