0140Kabuto

Kabuto 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu trang xuống, đóng bằng miếng màu đen.
Cao: 6.7 cm Rộng: 6.7 cm Sâu: 5.1 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Kabuto 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở chi tiết đen nhỏ ở phía sau.
Cao: 10.0 cm Rộng: 12.8 cm Sâu: 12.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Kabuto 03

Hướng dẫn: Làm trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 7.0 cm Rộng: 10.0 cm Sâu: 10.5 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).