0141Kabutops

Kabutops 01

Hướng dẫn: Làm trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 21.8 cm Rộng: 20.1 cm Sâu: 21.1 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: João Vieira
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Kabutops 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống. Làm cánh tay từ đầu lưỡi hái đến vai. Đóng ở đáy bàn chân. Có thể dùng tay trái để làm điểm tựa giữa đứng nhưng sẽ không bền. Hãy đặt một vật nặng vào đuôi để giữ đứng tốt hơn.
Cao: 16.4 cm Rộng: 17.5 cm Sâu: 23.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Kabutops 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 18.9 cm Sâu: 11.8 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Kabutops 04

Hướng dẫn: Làm trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 26.1 cm Sâu: 18.8 cm
Số trang: 7 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).