0142Aerodactyl

Aerodactyl 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở lòng bàn chân.
Cao: 25.0 cm Rộng: 55.9 cm Sâu: 41.5 cm
Số trang: 12 Độ khó: 4 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Aerodactyl 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 50.0 cm Sâu: 24.2 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: BZrK
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Aerodactyl 03

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ miệng, đầu. Điều quan trọng cần lưu ý là dán răng TRƯỚC KHI hoàn thiện phần đầu. Tiếp theo, làm phần thân. Hãy cẩn thận với móng vuốt khi làm đôi cánh. Phần tiếp theo là chân, hãy làm từ các ngón chân lên, dán vào thân. Nên thêm vật nặng vào trong bàn chân để giữ đứng tốt hơn. Đóng ở chóp đuôi.
Cao: 14.5 cm Rộng: 44.3 cm Sâu: 22.6 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Aerodactyl 04

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở lòng bàn chân.
Cao: 60.0 cm Rộng: 80.0 cm Sâu: 72.1 cm
Số trang: 28 Độ khó: 4 Tác giả: Chưa xác định
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Aerodactyl 05

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 27.0 cm Rộng: 75.0 cm Sâu: 41.5 cm
Số trang: 19 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Aerodactyl 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 29.0 cm Rộng: 37.5 cm Sâu: 31.9 cm
Số trang: 8 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).