0143Snorlax

Snorlax 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở mông hoặc lòng bàn chân.
Cao: 10.3 cm Rộng: 8.2 cm Sâu: 17.9 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Snorlax 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Nhớ gấp nếp khi làm phần tai.
Cao: 16.0 cm Rộng: 17.1 cm Sâu: 11.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Snorlax 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu và đi xuống theo số thứ tự, đóng ở lòng bàn chân. Ngoài ra, có một phiên bản nhỏ hơn (đây).
Cao: 45.0 cm Rộng: 53.3 cm Sâu: 39.8 cm
Số trang: 36 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Snorlax 04

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống đóng ở lòng bàn chân phải. Đặt thêm vật nặng vào chân trái để đứng tốt hơn.
Cao: 30.0 cm Rộng: 24.0 cm Sâu: 26.7 cm
Số trang: 14 Độ khó: 3 Tác giả: Olber
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Snorlax 05

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở lòng bàn chân.
Cao: 30.0 cm Rộng: 34.2 cm Sâu: 21.4 cm
Số trang: 12 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).