0145Zapdos

Zapdos 01

Hướng dẫn: Đọc thêm hướng dẫn trong pdo.
Cao: 20.5 cm Rộng: 20.0 cm Sâu: 14.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: gipi
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Zapdos 02

Hướng dẫn: Làm từ mỏ xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 23.2 cm Rộng: 21.2 cm Sâu: 18.6 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Zapdos 03

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 25.9 cm Rộng: 27.8 cm Sâu: 15.4 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Zapdos 04

Hướng dẫn: Làm từ mở ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 28.0 cm Rộng: 43.8 cm Sâu: 30.6 cm
Số trang: 16 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Galarian Zapdos 01

Hướng dẫn: Làm phần thân từ mỏ về sau. Tiếp tục dán thêm cánh và chân.
Cao: 25.0 cm Rộng: 16.3 cm Sâu: 30.3 cm
Số trang: 8 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).