0146Moltres

Moltres 01

Hướng dẫn: Làm từ mỏ về sau. Các chi tiết lửa là 2D, cắt tỉa trước khi dán.
Cao: 30.6 cm Rộng: 28.1 cm Sâu: 33.6 cm
Số trang: 16 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Moltres 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 23.0 cm Rộng: 43.7 cm Sâu: 25.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Moltres 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu và ngọn lửa đầu trở xuống. Khi làm cánh, hãy làm toàn bộ phần màu vàng trước, gấp các cạnh “lông” để tạo độ sinh động. Sau đó, làm phần đỏ của ngọn lửa bằng cách dán các mặt trắng của tờ giấy lại với nhau và cắt phần thừa. Dán cánh vào cơ thể trước khi tiếp tục. KHÔNG đóng mô hình bằng mảnh 69 cho đến khi mô hình có thể tự đứng. Kế tiếp, làm chân và đuôi.
Cao: 15.0 cm Rộng: 38.1 cm Sâu: 23.6 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Moltres 04

Hướng dẫn: Làm từ mỏ về sau, đóng ở sau.
Cao: 28.0 cm Rộng: 53.2 cm Sâu: 24.6 cm
Số trang: 11 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Galarian Moltres 01

Hướng dẫn: Làm từ mỏ về sau, đóng ở đùi.
Cao: 37.1 cm Rộng: 46.2 cm Sâu: 37.3 cm
Số trang: 13 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).