0147Dratini

Dratini 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 24.3 cm Rộng: 24.0 cm Sâu: 16.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Dratini 02

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ đầu, đóng ở đuôi. Cẩn thận với cánh đầu. Đọc thêm hướng dẫn trong pdo.
Cao: 14.5 cm Rộng: 16.2 cm Sâu: 10.9 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Dratini 03

Hướng dẫn: Bắt đầu làm đuôi dần lên cổ. Tiếp tục, làm từ trên xuống, đóng ở dưới đầu. Dán đầu vào thân để hoàn thành.
Cao: 9.1 cm Rộng: 6.7 cm Sâu: 12.2 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Dratini 04

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 16.0 cm Rộng: 13.8 cm Sâu: 15.4 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).