0148Dragonair

Dragonair 01

Hướng dẫn: Làm đầu xuống, đóng ở chóp đuôi.
Cao: 18.0 cm Rộng: 25.3 cm Sâu: 24.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Dragonair 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 19.0 cm Rộng: 18.9 cm Sâu: 12.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Dragonair 03

Hướng dẫn: Làm đầu xuống, đóng ở chóp đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 15.0 cm Sâu: 18.3 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).