0149Dragonite

Dragonite 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 26.0 cm Rộng: 21.2 cm Sâu: 24.9 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Dragonite 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 19.8 cm Rộng: 14.5 cm Sâu: 22.1 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Dragonite 03

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 14.1 cm Rộng: 12.5 cm Sâu: 20.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Dragonite 04

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 22.0 cm Rộng: 17.9 cm Sâu: 22.4 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Dragonite 05

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 8.7 cm Rộng: 9.5 cm Sâu: 10.6 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Ultimate
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).