017Pidgeotto

Pidgeotto 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu trở xuống, cẩn thận với mào và cánh. Đóng ở ‘mắt cá chân’ nơi bàn chân và chân gặp nhau. Làm bàn chân từ móng vuốt lên.
Cao: 22.7 cm Rộng: 15.8 cm Sâu: 17.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pidgeotto 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở dưới mông chưa khi dán đuôi vào.
Cao: 20.0 cm Rộng: 10.5 cm Sâu: 21.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).