019Rattata

Rattata 01

Hướng dẫn: Làm từ từ trên xuống. Đuôi và râu làm riêng biệt với thân. Đóng phần thân ở chi tiết mông dưới vị trí dán đuôi.
Cao: 17.6 cm Rộng: 14.6 cm Sâu: 15.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Rattata 02

Hướng dẫn: Vùng miệng có thể khó khăn vì những chiếc răng khổng lồ. Nên làm phần đầu bắt đầu từ phần cằm trước khi di chuyển lên vùng mắt, tai.
Cao: 15.0 cm Rộng: 13.0 cm Sâu: 15.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: PMF – Skelekittty
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).