020Raticate

Raticate 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống theo thứ tự số. Cẩn thận với râu và tai, gắn râu và tay trên đường đi. Dán đuôi trước khi đóng. Đóng ở phía dưới, và sau đó dán bàn chân vào. Cần đặt vật nặng vào bàn chân để giữ đứng vững.
Cao: 14.9 cm Rộng: 14.1 cm Sâu: 19.2 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Raticate 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Răng, râu, lông và đuôi làm riêng biệt, dán vào thân để hoàn thành.
Cao: 14.0 cm Rộng: 15.8 cm Sâu: 21.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Raticate 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở mông.
Cao: 16.0 cm Rộng: 12.2 cm Sâu: 12.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).