0242Blissey

Blissey 01

Hướng dẫn: Đôi cánh hơi khó để làm, nhớ gấp nếp đúng. Mẹo làm trứng: nếu quả trứng khó chịu khi dán, hãy nhét một ít bông hoặc khăn giấy vào bên trong để giúp nó định hình.
Cao: 20.0 cm Rộng: 20.6 cm Sâu: 18.5 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Blissey 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 18.0 cm Rộng: 18.5 cm Sâu: 16.2 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).