025Pikachu

Pikachu 01

Hướng dẫn: Đuôi khá nặng nên trước khi đóng mô hình, hãy đặt 1 vật nặng vào bụng để giữ thăng bằng.
Cao: 16.5 cm Rộng: 9.7 cm Sâu: 18.5 cm
Số trang: 4+1 Độ khó: 3 Tác giả: Skelekitty
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pikachu 02

Hướng dẫn: Phần tay nên làm từ ngón tay trở về canh tay. Đối với phần còn lại, hãy làm theo các số trên mẫu và bạn sẽ ổn thôi.
Cao: 18.1 cm Rộng: 15.2 cm Sâu: 16.1 cm
Số trang: 6+1 Độ khó: 3 Tác giả: Lyrin – Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pikachu 03

Hướng dẫn: Phần thân đón ở dưới. Các bộ phận khác nên đóng ở vị trí dán vào thân.
Cao: 10.0 cm Rộng: 9.5 cm Sâu: 12.2 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Squeezycheesecake
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pikachu 04

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Đóng ở dưới.
Cao: 15.0 cm Rộng: 18.0 cm Sâu: 13.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: Hekatex
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pikachu 05

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Đóng ở dưới.
Cao: 15.2 cm Rộng: 13.9 cm Sâu: 16.8 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pikachu 06

Hướng dẫn: Xem video hướng dẫn.
Cao: 25.0 cm Rộng: 24.1 cm Sâu: 16.1 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Pikachu 07

Hướng dẫn: Mẫu này tương đối khó đóng. Nên đóng ở vị trí 2 chi tiết thân sau tiếp xúc với nhau hoặc dùng keo mạnh.
Cao: 22.0 cm Rộng: 17.6 cm Sâu: 23.5 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pikachu Kanto 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chi tiết mông.
Cao: 26.0 cm Rộng: 21.0 cm Sâu: 25.1 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Paperttore
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pikachu Libre 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở bàn chân.
Cao: 25.0 cm Rộng: 20.3 cm Sâu: 21.1 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pikachu Libre 02

Hướng dẫn: Xem video hướng dẫn.
Cao: 20.0 cm Rộng: 18.4 cm Sâu: 11.9 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Mega Pikacie

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chi tiết nối hai chân.
Cao: 30.0 cm Rộng: 29.2 cm Sâu: 23.2 cm
Số trang: 18 Độ khó: 3 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pikachomp

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chi tiết mông hoặc bàn chân.
Cao: 25.0 cm Rộng: 28.6 cm Sâu: 17.2 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: SrHenderson
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pikaleo

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chi tiết mông.
Cao: 30.0 cm Rộng: 26.9 cm Sâu: 19.6 cm
Số trang: 11 Độ khó: 3 Tác giả: SrHenderson
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pikaper

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chi tiết dưới cùng của áo Pelipper.
Cao: 27.3 cm Rộng: 17.5 cm Sâu: 22.3 cm
Số trang: 11 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pikasanta

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chi tiết giữa hai chấn phía trước.
Cao: 30.0 cm Rộng: 30.0 cm Sâu: 18.2 cm
Số trang: 11 Độ khó: 3 Tác giả: SrHenderson
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pikazard

Hướng dẫn: Xem video hướng dẫn.
Cao: 14.0 cm Rộng: 13.6 cm Sâu: 10.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Pikachu Player

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chi tiết giữa hai chân.
Cao: 30.0 cm Rộng: 33.8 cm Sâu: 30.5 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3 Tác giả: SrHenderson
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pikachu Sleeping

Hướng dẫn: Tất cả vật dụng nên làm từ trên xuống, đóng ở đáy để che khuyết điểm.
Cao: 12.5 cm Rộng: 23.4 cm Sâu: 21.4 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.