034Nidoking

Nidoking 01

Hướng dẫn: Thực hiện theo các con số trên mẫu và sử dụng file PDO.
Cao: 20.0 cm Rộng: 18.7 cm Sâu: 27.9 cm
Số trang: 10+1 Độ khó: 4 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Nidoking 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ sừng trên đầu, đóng ở đuôi.
Cao: 21.1 cm Rộng: 18.9 cm Sâu: 32.4 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.