0357Tropius

Tropius 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở mông.
Cao: 22.1 cm Rộng: 16.0 cm Sâu: 25.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Ultimate
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tropius 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân sau . Hãy cẩn thận với chuối.
Cao: 26.6 cm Rộng: 24.0 cm Sâu: 26.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tropius 03

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đỉnh đầu. Làm những quả chuối riêng biệt, từ trên xuống dưới và dán chúng vào phần cổ đã hoàn thành. Dán các cánh vào phía sau của cơ thể sau khi mô hình đã được đóng lại.
Cao: 19.3 cm Rộng: 35.6 cm Sâu: 22.0 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Rakogis
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).