037Vulpix

Vulpix 01

Hướng dẫn: Bắt đầu với phần đầu, đóng ở chi tiết bụng sau, nơi nối 2 chân với nhau. Nên dùng keo mạnh để dán đuôi, kiên nhẫn và cẩn thận.
Cao: 17.0 cm Rộng: 18.5 cm Sâu: 19.8 cm
Số trang: 11 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Vulpix 02

Hướng dẫn: Thực hiện theo thứ tự: tóc, tai, đầu, thân trước, chân trước, thân sau, chân sau, đuôi. Hoàn thành mô hình bằng cách dán đuôi một cách riêng biệt vào lỗ trên lưng.
Cao: 15.6 cm Rộng: 15.8 cm Sâu: 20.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Vulpix 03

Hướng dẫn: Thực hiện theo thứ tự: tóc, tai, đầu, thân trước, chân trước, thân sau, chân sau, đuôi. Đóng ở chi tiết mông, nơi dán thân với đuôi

Cao: 20.0 cm Rộng: 24.7 cm Sâu: 25.1 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: Paperttore
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Vulpix 04

Hướng dẫn: Thực hiện theo các con số, xây dựng đầu, đuôi và cơ thể riêng biệt. Gắn đầu vào thân, sau đó đuôi vào thân.
Cao: 6.9 cm Rộng: 7.3 cm Sâu: 8.4 cm
Số trang: 1 Độ khó: 1 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Alolan Vulpix 01

Hướng dẫn: Bắt đầu ở đỉnh đuôi một cách cẩn thận. Làm sáu mảnh trên cùng từ 2 chi tiết ở giữa. Phần sau của đuôi là khó nhất, hãy đảm bảo dành thời gian của bạn ở đó. Làm phần lưng quanh đuôi, dán chân ngay khi chúng sẵn sàng. Làm đến chi tiết 23, đặt phần đã làm sang một bên và bắt đầu từ đầu, từ mũi trở ngược về sau. Đóng ở chân trước. 
Cao: 16.1 cm Rộng: 15.3 cm Sâu: 19.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook

TÁC PHẨMTÁC GIẢMẪUNHẬN XÉT