0377Regirock

Regirock 01

Hướng dẫn: Vị trí của tất cả các bộ phận là rất quan trọng, đặc biết là chân.
Cao: 18.0 cm Rộng: 23.9 cm Sâu: 11.9 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Regirock 02

Hướng dẫn: Vị trí của tất cả các bộ phận là rất quan trọng, đặc biết là chân.
Cao: 16.0 cm Rộng: 20.2 cm Sâu: 9.5 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).