0423Gastrodon

Gastrodon East Sea 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Bắt đầu từ sừng và đầu. Tiếp tục, làm xuống cổ và lưng. Cuối cùng, hoàn thành phần thân dưới và đóng ở chi tiết chỉ định.
Cao: 22.0 cm Rộng: 13.6 cm Sâu: 21.5 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gastrodon East 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở dưới.
Cao: 17.7 cm Rộng: 12.4 cm Sâu: 16.9 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gastrodon West Sea 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Bắt đầu từ sừng, sau đó là đầu và dán sừng vào các khoảng trống thích hợp. Tiếp tục, làm xuống cổ và hoàn thiện phần lưng. Cuối cùng, hoàn thành phần thân dưới và đóng ở chi tiết chỉ định.
Cao: 22.0 cm Rộng: 14.0 cm Sâu: 21.2 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gastrodon West Sea 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở dưới.
Cao: 18.0 cm Rộng: 12.4 cm Sâu: 16.9 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).