0430Honchkrow

Honchkrow 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Dán cánh trước khi đóng hoàn toàn thân ở phía sau. Có hai kiểu cánh để bạn chọn lựa.
Cao: 21.0 cm Rộng: 24.4 cm Sâu: 29.9 cm
Số trang: 10+3 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Honchkrow 02

Hướng dẫn: Làm thân từ trên xuống đuôi. Làm đuôi từ chùm lông về thân.
Cao: 23.0 cm Rộng: 30.9 cm Sâu: 18.7 cm
Số trang: 8 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).